Bečići

 

HOTEL   ALET **

Hotel je smešten u prelepom mediteranskom parku i zauzima položaj sa najlepšim pogledom na bečićki zaliv i Sv. Stefan, 2 km južno od Budve. Lociran je na 300 m od plaže.Hotel raspolaže sa 131 sobom i 69 studia. Smeštaj je u komfornim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupatilom,a studio ima i mini kuhinju. Sve sobe imaju terasu sa panoramskim pogledom na more. U sklopu hotela je restoran, kafe bar, a u neposrednoj blizini su tereni za sportske aktivnosti.

Tip smeštaja

PREDSEZONA/PODSEZONA

GLAVNA SEZONA

09.07-19.08.2017.

PP

Doplata za PA

PP

Doplata za PA

1/2, 1/3 soba

23€

6,50€

25€

7,50€

Napomena:

- Cene su izražene na bazi polupansiona (doručak/večera – švedski sto/klasično posluženje) dnevno po osobi u 1/2 sobi uz mogućnost doplate za

pun pansion (ručak – klasično posluženje)

- Popust na pomoćni treći ležaj u 1/2 sobi iznosi 10%

- Doplata za 1/1 sobu 30%

- Deca do 4–gratis. Deca od 2-12 godina ako koriste poseban ležaj u hotelu uživaju 30% popusta, a ako koriste zajednički ležaj sa roditeljima 50% popusta

- Boravišna taksa i prijava nisu uključeni u cenu i naplaćuju se posebno na recepciji hotela prema važećoj opštinskoj odluci

Uslovi plaćanja: po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate

- Uplata akontacije minimalno 30% iznosa prilikom rezervacije, ostatak uplate minimim 10 dana pre putovanja;

- Plaćanje moguće gotovinom, čekovima građana do 25.09.2017.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- međunarodno putno zdravstveno AMS osiguranje

- individualni troškovi

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: BIR DOO BEOGRAD-OGRANAK HEDONIC TRAVEL BEOGRAD, Sarajevska 22, mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; tel:+381 11 366-44-55. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je Zineta Mehmedi.

NAPOMENE:

 • Ulazak u sobe od 14.00h a napuštanje sobe do 9.00h zadnjeg dana
 • Fotografije objekta, zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače indentični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje.
 • Objekti poseduju sopstvene rezervoare tako da garantujemo stalnu pisutnost vode.
 • Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rodjenja deteta koji se najavljuje u smeštaju. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
 • Čistoću i higijenu, tokom boravka održavaju sami korisnici. Prilikom napuštanja apartmana korisnici su dužni da izbace smeće iz apartmana.
 • Posteljina je sastavni deo smeštajne jedinice dok peškire, sapun, toilet papir i druga sredstva za higijenu obezbeđuju sami korisnici.
 • U slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestima u kojima se smeštajne jedinice nalaze autobus će ostaviti putnike najbliže moguće smeštajnom objektu.
 • Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u vili.
 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
 • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
 • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
 • u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 • agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
 • Uslučajunedovoljnogbrojaprijavljenihputnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).

Uz sve objavljene programe važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora putovanja BIR DOO BEOGRAD - HEDONIC

TRAVEL usaglašeni sa YUTA standardima i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja. HEDONIC TRAVEL posedujeLicencu OTP br. 71/2014. od 14.11.2014., uz Garanciju putovanja u visini od 300.000 € za slučaj insolventnosti

organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0053/2016 od 25.01.2016. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, 011/322-86-86, prijavom na adresu ul. Kondina 14 ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., uz Polisu br. 300050400 od 28.01.2016. ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“.

Cenovnik br.04, od 27.03.2017.

 

BIR DOO BEOGRAD – TA HEDONIC TRAVEL BEOGRAD

Saajevska 22 - Beograd; Tel: +381.11.366.44.55; PIB:101440972; MB:17038001

Licenca OTP br.: 71/2014 od 14.11. 2014.

www.hedonictravel.com - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

« Септембар 2017 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

BIR DDO - BEOGRAD
HEDONIC TRAVEL - BEOGRAD
Sarajevska 22 | 11000 Beograd

TEL:      + 381 11 366 44 55
MOB:   + 381 60 366 00 96
FAX:     + 381 11 366 00 22
E-mail: info@hedonictravel.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09 - 20h
subota: 09-17h

ams

uniqa

kartice

 Plaćanje na rate bez kamate

intesa kursna lista

 

© 2016 HedonicTravel - All Rights Reserved.

Search